Bestuursvoorzitter Stedenband Den Haag - Juigalpa

Referentie van stafmedewerker SIS.
De Stedenband Den Haag Juigalpa (SIS) is het sociale gezicht van het internationale karakter van de stad Den Haag. Uitwisseling, wederkerigheid, wederzijdse betrokkenheid, ontwikkeling, voorlichting en projectondersteuning zijn centrale begrippen om hier vorm aan te geven.

De SIS zet in op kwaliteitsverbetering, onder meer door als stedenband verder te professionaliseren. De platte en dynamische organisatie van de SIS biedt mogelijkheden voor zowel staf, stagiair(e)s als vrijwilligers om creatief invulling te geven aan de activiteiten. Een voorwaarde voor het goed functioneren is wel dat naast de vereiste flexibiliteit ook planmatig wordt gewerkt.

Pam Leenheers, de voorzitter van het bestuur, is verantwoordelijk voor de aansturing van beleid, missie, visie en strategie van de organisatie. Tegelijkertijd heeft Pam - in haar functie als de woordvoerder - bijgedragen aan het vergroten van het externe netwerk van de SIS.

Mede dankzij de actieve inzet van Pam Leenheers is de laatste jaren meer aandacht besteed aan de verbetering van de planmatige aanpak van activiteiten en procedures, zodat de professionalisering van de stedenband verder kon worden doorgevoerd.

Als coach heeft Pam verschillende sessies begeleid waarbij staf en bestuur gezamenlijk de missie en visie van de SIS hebben vastgesteld. Met als resultaat dat de missie van de SIS als volgt is gedefinieerd: “De SIS geeft gezicht aan het internationale sociaal karakter van Den Haag en handen aan grensoverschrijdende vriendschap.”